Hadera_busin...
בעל עסק יקר,

"מנהלת העסקים חדרה" מקיימת כנס בנושא:
רפורמה ברישוי עסקים

הכנס מיועד לבעלי עסקים בעיר חדרה, אשר רוצים להתעדכן בתהליכי הרישוי החדשים, ערב כניסתם לתוקף. תהליכים אלו יחייבו את כלל העסקים טעוני הרישוי.

לרישום לכנס יש למלא את הטופס.
מספר המקומות מוגבל.


לפרטים על הכנס לחצו כאן.


החברה הכלכלית לחדרה בע"מ
רחוב המסגר 22, חדרה 
טל' 04-6211864  office@hakal.co.il