Hadera_busin...
בעל עסק יקר,


אנו מזמינים אתך למפגש בעלי עסקים מסחריים ברח' הנשיא עם מנהלת העסקים על מנת לייצר שיח משותף שמטרתו לסייע לעסקים בעיר.

המפגש יערך ב 04.07.2019  בשעה 20.00
כתובת:  רח' הנשיא 49, חדרה.





מנהלת העסקים
החברה הכלכלית לחדרה בע"מ
טל' 04-6211864
נייד: 054-5413313
  mirit@hakal.co.il