Hadera_busin...
בעל עסק יקר,


אנו מזמינים אותך למפגש בעלי עסקים מסחריים עם מנהלת העסקים על מנת לייצר שיח משותף שמטרתו לסייע לעסקים בעיר.

בכל מפגש ישתתפו כ 20 בעלי עסקים על מנת לאפשר השתתפות פעילה לכל הנוכחים.

כמות המפגשים תקבע בהתאם למספר בעלי העסקים אשר יבקשו להשתתף בהם.

לרשותכם מספר מועדים בשדה למילוי.
כל המפגשים יערכו בשעה 20.00 
כתובת:  רח' הנשיא 49, חדרה.

להרשמה אנא מלאו את השדות הבאים.

       
         


מנהלת העסקים
החברה הכלכלית לחדרה בע"מ
טל'  04-6211864
נייד: 054-5413313
mirit@hakal.co.il